Підсистема "Геопортал містобудівного кадастру"

Публічна частина геоінформаційної системи містобудівного кадастру, призначена для задоволення потреб громадян в геопросторових даних , а також для забезпечення регламентованого доступу користувачів до цих ресурсів.

main
ua

Зроблено в Україні

bottom
main
ua

Зроблено в Україні

bottom

Для чого потрібен геопортал?

Для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в інформації про стан містобудівної діяльності, регіонального розвитку, навколишнього природного середовища, ринку нерухомості, транспорту та надання інших інформаційно-довідкових і пізнавальних геоінформаційних послуг.

Хто користувачі?

Мешканці населеного пункту, інвестори, працівники спецслужб, органи державної влади та місцевого самоврядування, управлінці інших населених пунктів.

Чим корисна підсистема?

Заощаджує час органів державної влади та органів місцевого самоврядування на оброблення запитів на інформацію з містобудівного кадастру.
Підвищує інвестиційну привабливість адміністративно-територіальної одиниці, завдяки детальній геопросторовій інформації про території.
Сприяє налагодженню діалогу та взаємодії між громадою й органами влади, підвищує прозорість та відкритість даних.
Дає змогу уникнути суперечок щодо законності містобудування на території, актуальних вимог і обмежень.
Наочно демонструє стан містобудівної діяльності та розвитку населеного пункту в режимі реального часу та архівує історію змін.

Функціональні‌ ‌можливості

Публікація наборів геопросторових даних на геопорталі

Набори відображені на публічній частині порталу з можливістю перегляду деталізованих атрибутивних даних по кожному об’єкту (за допомогою електронних реєстрів та інформаційних карточок).

Розподілення наборів даних за тематичними категоріями

Для зручності користувачів усі набори даних розподіляються на окремі категорії з можливістю пошуку певного набору за його назвою або за допомогою спеціальних фільтрів.

Виведення картографічних шарів на інтерактивній мапі

Кожна категорія наборів даних містить потрібну кількість картографічних шарів, що зображатимуться на мапі у вигляді відповідних позначок (маркерів та картографічних іконок для точкових об’єктів, а також ліній і полігонів для об’єктів відповідних типів).

Перегляд атрибутивних даних об’єкта при кліці на мапі

При кліці на об’єкт на мапі відображається його інформаційна карточка, що містить описову текстову інформацію, фотографічні зображення, посилання тощо.

Здійснення викопіювання фрагменту карти

Можна обрати потрібний фрагмент карти для викопіювання у певному масштабі (наприклад, 1:500, 1:2000 чи 1:10000) для створення документації чи друку.

Наявність легенди карти з поясненням умовних знаків

Легенда є наявною для усіх шарів, активованих на інтерактивній мапі, і містить пояснення щодо умовних знаків, які використовувалися для відображення тих чи інших об’єктів.

Формування тематичної карти шляхом включення та відключення картографічних шарів

Користувач може самостійно активувати потрібні йому картографічні шари, а також обирати порядок їх зображення та рівень прозорості для створення власної цифрової карти

Використання значного переліку ГІС-інструментів для роботи з картою

За допомогою такого інструментарію користувач може здійснювати різні операції, в тому числі розрахунок довжин, площ і периметрів, буферний та оверлійний аналізи та інше.

Використання різних джерел та типів даних для виведення на карту

Функціонал підсистеми дозволяє підключати та виводити геопросторові дані, отримані з СУБД та відкритих сервісів (за допомогою WMS/WTMS/WFS серверів), растрові зображення (скан-копії паперових схем та планів, повітряні та космічні фотознімки), а також шари геопросторових даних, що були надані замовником.

img

Супутні послуги

Повний спектр робіт відповідно до побажань Замовника — від налагодження програмного забезпечення та первинного наповнення баз геопросторових даних до передачі в експлуатацію з подальшою технічною підтримкою

Інвентаризація даних
Передпроектне обстеження та інвентаризація даних
Навчання персоналу
Навчання роботі з програмним забезпеченням в офісі Замовника або відділено за допомогою інтернет-технологій
Переведення даних з паперової в електрону форму
Обробка та приведення до формату каталогу паперових архівів адресної документації
Наповнення бази даних
Обробка існуючих даних та створення банку геопросторових даних
Встановлення програмного забезпечення на обладнанні Замовника
Інсталяція та налаштування серверного та клієнтського програмного забезпечення на апаратних засобах Замовника
Технічний супровід та підтримка
Консультативно-технічна підтримка користувачів за допомогою інтернет засобів
img

Дружній інтерфейс та зручні функції — запорука успіху у використанні програмних засобів

Наскрізний пошук за різними типами даних реєстру

Геокодування та координатна прив’язка даних

Використання єдиної цифрової топографічної основи

Експорт даних реєстру у формати xls, csv та png

Використання системи фільтрів для зручного представлення даних з реєстрів

Розмежування доступу та функціональних прав користувачів

Реєстр дій користувачів

Інтеграція даних з інших публічних геопорталів та реєстрів

img

Інструкції

Зацікавила підсистема? Пропонуємо Вам переглянути детальну інструкцію щодо її використання.

Перейти