SOFTPRO: МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР

Геоінформаційна система для створення і ведення містобудівного кадастру

Слайд 1

Інженерно-транспортна інфраструктура

Автоматизована система для введення, перегляду та редагування інформації про об’єкти систем інженерно-транспортної інфраструктури та ведення моніторингу виконання профілактичних та інших робіт на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури.
Слайд 2

Кабінет постачальника геопросторових даних

Підсистема для введення даних у базу даних системи та створення нових наборів даних у системі містобудівного кадастру та на геопорталі.
Слайд 4

Геопортал містобудівного кадастру

Публічна частина містобудівного кадастру, призначена для оприлюднення даних для громадськості та інвесторів.
Слайд 5

Містобудівна документація

Підсистема для реєстрування та обліку містобудівної, проєктної, планувальної документації та документації архітектурно-містобудівних рад
Слайд 6

Будівельні паспорти, містобудівні умови і обмеження

Підсистема призначена для автоматизації підготовки та формування містобудівного паспорту земельної ділянки та містобудівних висновків про можливість будівництва /реконструкції на ділянці.
Слайд 7

Тимчасові споруди

Автоматизована система для формування, реєстрації та затвердження документації щодо розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
Слайд 8

Топографічна основа

Підсистема призначена для ведення та оновлення топографічних основ населених пунктів.
Слайд 9

Адресний реєстр

Автоматизована система для ведення реєстру адрес, адресного плану міст, реєстру вулиць, реєстру об'єктів, що адресуються, реєстру документів, що підтверджують факт надання адреси, присвоєння та надання адреси об'єктів.
Слайд 10

Містобудівний моніторинг

Підсистема призначена для отримання показників стану та змін об'єктів для оцінки та прогнозу впливу на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних та громадських інтересів.
Слайд 11

Адміністрування ГІС

Підсистема для управління контентом геоінформаційної системи.
Слайд 12

Кабінет геодезиста

Електронний кабінет для приймання топографо-геодезичних робіт дає змогу пройти бізнес-процес від отримання вихідних даних до реєстрації оновлених знімань на топографічній основі.
Слайд 13

Ведення бази даних об'єктів культурної спадщини

Підсистема для ведення реєстру та моніторингу об'єктів культурної спадщини, а також меж територій пам’яток та затверджених зон охорони.
Слайд 14

Зовнішня реклама

Автоматизована система для організації зовнішнього рекламно-інформаційного середовища, моніторингу за розміщеними рекламними засобами та обліку зовнішньої реклами.

Як працює геоінформаційна система?

Переваги використання

Програмна архітектура

Система реалізована за принципами відкритої сервіс-орієнтованої багаторівневої архітектури з використанням сервера бази геопросторових даних на основі універсальної системи керування базами даних (СКБД), геопорталу та уніфікованих інтерфейсів взаємодії компонентів системи за стандартами Відкритого геопросторового консорціуму OGC та міжнародних стандартів ISO серії ISO 19100 Географічна інформація/геоматика.

Модульність

Система побудована за модульним принципом організації базових функцій. Ви можете користуватися готовим набором підсистем SOFTPRO: Містобудівний кадастр або створювати власні на основі базових функцій програмної платформи SOFTPRO

Якісні дані

Вихідні дані перевіряються за методологією ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality на відповідність геопросторових даних вимогам ДБН щодо складу та змісту даних містобудівного кадастру та вимогам до координатно-топологічної узгодженості геометричних елементів просторових об’єктів даних містобудівного кадастру.

Незалежність від інструментальної ГІС

Застосування технології баз геопросторових даних в середовищі універсальної СКБД та уніфікованих форматів даних за міжнародними стандартами забезпечує повну незалежність засобів геопорталу та банку даних містобудівного кадастру від форматів будь-якої інструментальної ГІС

Сервіси візуалізації геоданих

Забезпечують формування електронних карт з відображенням геопросторових даних у відповідності до стандартів класифікації та умовних позначень об’єктів на топографічних картах і в містобудівній документації

Безпека

Засоби регламентованого доступу до даних, протоколювання змін даних у внутрішні лог-файлах та підтримання режиму резервного копіювання дозволяють відновити як випадково видалену інформацію, так і всю базу даних за кілька хвилин.

Комплексність реалізації системи

Разом з постачанням програмних засобів доступні послуги щодо оцифрування картографічних матеріалів містобудівної документації, комплексування, перетворення та первинного наповненням бази геопросторових даних ГІС містобудівного кадастру, а також навчання та підвищення кваліфікації персоналу щодо прикладного використання ГІС.

Сучасний інтерфейс

З будь-яких питань щодо роботи із системою або введення і використання даних наша служба підтримки завжди оперативно та кваліфіковано проконсультує Вас онлайн або по телефону.

Оперативна підтримка користувачів

З будь-яких питань щодо роботи із системою або введення і використання даних наша служба підтримки завжди оперативно та кваліфіковано проконсультує Вас онлайн або по телефону.

Географія впровадження