Підсистема “Ведення бази даних інформаційних ресурсів цифрових топографічних основ"

Призначена для ведення та оновлення інформаційних ресурсів цифрової топографічної основи населених пунктів, ОТГ, районів та областей.

main
ua

Зроблено в Україні

bottom
main
ua

Зроблено в Україні

bottom

Які дані вводяться та підтримуються у підсистемі?

Створюються та оновлюються бази даних цифрових топографічних планів в масштабах 1:500, 1:2000 та цифрових топографічних карт в масштабах 1: 10 000 та 1:50 000.

Хто користувачі?

Адміністратор даних системи містобудівного кадастру, уповноважені органи містобудування та архітектури, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, проектні інститути та малі підприємства, що розробляють містобудівну та землевпорядну документацію, топографо-геодезичні підприємства, що виконують топографічні знімання.

Чим корисна підсистема?

Забезпечує створення та оновлення бази даних безшовних цифрових топографічних карт і планів у векторних форматах на територію ведення містобудівного кадастру будь-якого рівня
Містить бібліотеку стандартних умовних позначень об’єктів на топографічних планах і картах та засоби її ведення і модифікації
Підтримує конвертування цифрових топографічних даних з різних форматів в уніфіковані формати бази топографічних даних
Забезпечує автоматизоване формування оновлених електронних топографічних карт і планів у растрових форматах для їх відображення, використання як підоснови та друку потрібних листів чи фрагментів.
Забезпечує введення, зберігання та оновлення метаданих для усіх наборів топографічних даних та окремих топографічних об’єктів у базі топографічних даних
Є джерелом оновлених цифрових топографічних даних для розробників містобудівної та землевпорядної документації

Функціональні‌ ‌можливості

Ведення реєстру класифікаторів та каталогів класів топографічних об’єктів

Реєстр підсистеми містить записи щодо різних класів топографічних об’єктів з кодами класів об’єктів, типами просторової локалізації, переліком атрибутів та доменів їх допустимих значень згідно з чинними класифікаторами топографічної інформації, а також обмеження щодо правил топологічної узгодженості геометричних елементів об’єктів.

Зручна структура розподілення записів у реєстрі за каталогами класів топографічних об’єктів

Структурування реєстру за каталогами класів топографічних об’єктів в залежності від масштабу топографічних карт і планів забезпечує зручну для користувача роботу з класифікаторами топографічної інформації та встановлення відповідності між класами об’єктів у вхідних наборах топографічних даних за різними класифікаторами цифрових топографічних карт.

Наявність окремих реєстрів метаданих щодо отриманих та виданих наборів топографічних даних

Ведення цих реєстрів дозволяє переглядати та вносити метадані з відомостями щодо отриманих чи вивантажених наборів топографічних даних та їх відповідності певному каталогу класів об’єктів та класифікатору топографічної інформації.

Формування інформаційної картки у реєстрі класифікаторів топографічної інформації

Кожен запис у реєстрі каталогу класів топографічних об’єктів та класифікаторів містить інформаційну картку, перехід до якої дозволяє переглядати метадані щодо класифікаторів топографічної інформації, а також додавати описи атрибутів класів об’єктів, переглядати відомості про структуру таблиць бази даних та доповнювати довідкові відомості

Розвинений вбудований функціонал для реєстрів метаданих щодо отриманих та виданих наборів топографічних даних

Користувач може виконати автоматичний аналіз отриманих чи виданих наборів топографічних даних за допомогою вбудованого інструментарію, зокрема налаштовувати правила інтегрування вхідних наборів даних при їх завантаженні в базу топографічних даних системи, створювати та використовувати для цього шаблони типових операцій імпорту, експорту даних.

img

Супутні послуги

Повний спектр робіт відповідно до побажань Замовника — від налагодження програмного забезпечення та первинного наповнення баз геопросторових даних до передачі в експлуатацію з подальшою технічною підтримкою

Інвентаризація даних
Передпроєктне обстеження та інвентаризація даних
Навчання персоналу
Навчання роботі з програмним забезпеченням в офісі Замовника або відділено за допомогою інтернет-технологій
Переведення даних з паперової в електрону форму
Опрацювання та приведення до формату каталогу паперових архівів адресної документації
Наповнення бази даних
Опрацювання існуючих даних та створення банку геопросторових даних
Встановлення програмного забезпечення на обладнанні Замовника
Інсталяція та налаштування серверного та клієнтського програмного забезпечення на апаратних засобах Замовника
Технічний супровід та підтримка
Консультативно-технічна підтримка користувачів за допомогою інтернет засобів
img

Дружній інтерфейс топографічних основ — запорука успіху у використанні програмних засобів

Наскрізний пошук за різними типами даних реєстру

Геокодування та координатна прив’язка даних

Використання єдиної цифрової топографічної основи

Експорт даних реєстру у формати xls, csv та png

Використання системи фільтрів для зручного представлення даних з реєстрів

Розмежування доступу та функціональних прав користувачів

Реєстр дій користувачів

Синхронізація з публічними геопорталами

img

Інструкції

Зацікавила підсистема? Пропонуємо Вам переглянути детальну інструкцію щодо її використання.

Перейти