Оксана Василівна Ткачук

Програмний комплекс забезпечує підтримання бази геопросторових даних у складі: схеми планування території області та районів; генеральних планів та планів зонування населених пунктів області, реєстру адрес населених пунктів, реєстру виданих містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок, реєстру інвестиційно-привабливих територій, реєстру заяв суб'єктів містобудівної діяльності на інших вхідних і вихідних документів.
Використання програмних продуктів з відкритими кодами, зокрема системи керування базами даних РostgreSQL з просторовим розширенням PostGIS забезпечило оптимальність програмного комплексу «SoftPro: Містобудівний кадастр» за показником повнота функцій/вартість.

Склад бази даних та набір функцій програмного комплексу відповідають вимогам чинних нормативних документів у сфері містобудівного кадастру. Результати роботи відповідають вимогам технічних умов договору. Терміни виконанню робіт були дотриманні. Зауважень щодо якості виконаних робіт та наданих послуг відповідно до договору немає.