Ведення векторного плану 1:500

         Підсистема призначена для ведення бази даних топографічних об’єктів з наступною візуалізацією їх у вигляді векторного плану відповідно до топокодів об’єктів.

Основні задачі, які має виконувати:
  • Забезпечення виконання єдиної політики управління інформацією щодо утримання та ремонтів житлового фонду;
  • Забезпечення відкритості інформації;
  • Зберігання даних у вигляді, що дозволяє організувати роботу з системою для багатьох користувачів;
  • Автоматизацію налаштування відображення топографічних векторних об’єктів у вигляді топоплану.