Підсистема "Ведення бази даних об'єктів культурної спадщини"

Підсистема для ведення реєстру та моніторингу об'єктів культурної спадщини, а також меж територій пам’яток та затверджених зон охорони.

main
ua

Зроблено в Україні

bottom
main
ua

Зроблено в Україні

bottom

Які дані ведуться у підсистемі?

Об’єкти культурної спадщини; облікова документація, охоронні договори, встановлені режими використання об’єктів культурної спадщини, науково-проектна документація, що визначає зони охорони пам’ятки та запланованих робіт, архівні матеріали та інші відомості, які свідчать про стан об’єктів культурної спадщини та територій, що охороняється.

Хто користувачі?

Органи місцевого самоврядування сільських, селищних, міських рад; юридичні та фізичні особи.

Чим корисна підсистема?

Інформаційне забезпечення для моніторингу стану об’єктів культурної спадщини і прилеглих територій в межах населеного пункту.
Інтерактивна карта об’єктів культурної спадщини місцевого та загальнонаціонального рівнів з переглядом відомостей реєстру.
Ведення копій облікових справа у електронній формах, щодо об’єктів культурної спадщини.
Постійний моніторинг шляхом аналізу відомостей реєстру об’єктів, які підлягають охороні, для провадження містобудівної діяльності.

Функціональні‌ ‌можливості

Ведення єдиного електронного реєстру об’єктів культурної спадщини

Функціонал підсистеми дозволяє полегшити та автоматизувати облік об’єктів культурної спадщини з можливістю швидкого додавання, редагування та вилучення записів.

Ведення електронних реєстрів зон охорони

Це реєстри для обліку просторових об’єктів, що знаходяться під охороною держави, в тому числі безпосередньо охоронних зон, буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також зон регулювання забудови, охоронного ландшафту та охорони археологічного культурного шару.

Реєстрація та облік робіт зі збереження культурної спадщини та відповідних рішень

Внесення даних щодо дій, здійснених задля охорони об’єктів КС, а також рішень, прийнятих відповідними відомствами, дозволяє покращити якість контролю над виконанням робіт щодо збереження важливих культурних об’єктів.

Позначення охоронних зон та об’єктів культурної спадщини на мапі

Користувач адміністративної частини програмного засобу може позначати об’єкти культурної спадщини та охоронні зони, що дає змогу відобразити їх у вигляді картографічних шарів на інтерактивній мапі.

Автоматичне формування витягів з реєстрів в форматах Word і PDF

Формування витягів з наявних реєстрів підсистеми (в зручному для користувача форматі) відбувається шляхом натискання адміністратором всього однієї клавіші.

Додавання та збереження документів та фото, що стосуються об’єктів КС

Адміністратор може додавати до записів в реєстрах фотографії та скан-копії документів, наприклад, паспорти і облікові картки для об’єктів культурної спадщини, проєктну документацію для охоронних зон, а також рішення для записів з відповідного реєстру.

img

Супутні послуги

Повний спектр робіт відповідно до побажань Замовника — від налагодження програмного забезпечення та первинного наповнення баз геопросторових даних до передачі в експлуатацію з подальшою технічною підтримкою

Інвентаризація даних
Передпроектне обстеження та інвентаризація даних
Навчання персоналу
Навчання роботі з програмним забезпеченням в офісі Замовника або відділено за допомогою інтернет-технологій
Переведення даних з паперової в електронну форму
Обробка та приведення до формату каталогу паперових архівів адресної документації
Наповнення бази даних
Обробка наявних даних та створення банку геопросторових даних
Встановлення програмного забезпечення на обладнанні Замовника
Інсталяція та налаштування серверного та клієнтського програмного забезпечення на апаратних засобах Замовника
Технічний супровід та підтримка
Консультативно-технічна підтримка користувачів за допомогою інтернет засобів
img

Переглядайте об’єкти культурної спадщини населеного пункту зі світлинами — на карті та в реєстрах

Наскрізний пошук за різними типами даних реєстру

Геокодування та координатна прив’язка даних

Додавання точкових та лінійних даних на картографічну основу

Експорт даних реєстру у формати xls, csv та png

Використання системи фільтрів для зручного представлення даних з реєстрів

Розмежування доступу та функціональних прав користувачів

Реєстр дій користувачів

Інтегрування даних з інших публічних геопорталів та реєстрів

Посилання на нормативно-правові акти

img

Інструкції

Зацікавила підсистема? Пропонуємо Вам переглянути детальну інструкцію щодо її використання.

Перейти