Аналіз іноземного досвіду зі створення інфраструктур геопросторових даних та вибір оптимального рішення для об'єднаних територіальних громад

22.10.2019
Аналіз іноземного досвіду зі створення інфраструктур геопросторових даних та вибір оптимального рішення для об'єднаних територіальних громад

Інформація про територію та доступ до неї органам влади та суспільству - фундамент ефективної державної та муніципальної політики.

З кожним днем сучасне суспільство все більше користується геопросторовими даними, потребує їх актуальність, достовірність та доступ онлайн. Це стає можливим завдяки створенню інфраструктури геопросторових даних (ІГД), яка вирішує два основні завдання:

обмін геопросторовою інформацією через мережу Інтернет за допогою геосервісів;

—забезпечення публічного доступу до геопросторових даних з визначеними відповідальними за їх оновлення.

Сьогодні багато країн розвивають власну державну ІГД, або ведуть активні роботи по її проєктуванню. Кожна ІГД базується на ряді різних чинників: від територіального устрою до додаткових цілей та завдань, які повинні вирішуватися за допомогою ІГД.

Чимало вдалих прикладів проєктування геопорталів у зарубіжних країнах дозволяє виділити ті особливості, що допоможуть вирішити ряд проблем при створенні типових способів проєктування:

забезпечення високого рівня юзабіліті як загального коефіцієнта продуктивності геопорталу та задоволенню потреб користувачів;

використання таких засобів проєктування, що дозволять створювати оптимізовані інтерфейси як для геопорталів, так і для їх сервісів.

Спеціалісти компанії SOFTPRO провели порівняльний аналіз іноземних проєктів ІГД на різних рівнях: національному та регіональному. Аналіз не стосувався технічної та технологічної сторони питання, авторів цікавили організаційні аспекти та «архітектурні» рішення.


Пошукові функції


Пошук просторових даних по метаданим утворює ядро групи функції пошуку. Згідно з Директивою INSPIRE геопортал має забезпечувати пошук просторових даних за ключовими словами, класифікаторами даних, назвами уповноважених органів, критеріями якості та достовірності даних, географічним положенням відповідно до умов доступу та використанню даних.


0d5dabf0-f4c8-11e9-b1a0-bfd7049bda55.jpg


Візуалізація даних 


294d9e60-f4c8-11e9-b1a0-bfd7049bda55.jpg

Аналіз вмісту цієї таблиці свідчить, що більшість геопорталів забезпечує ширший набір функцій візуалізації ніж той, що визначений Директивою INSPIRE. Візуалізація тільки покращує сприйняття геопросторових та атрибутивних даних та буде ефективна у разі впровадження тривимірного кадастру.


Також було проведене узагальнене порівняння ІГД на місцевому рівні держав світу:


3a265ce0-f4c8-11e9-b1a0-bfd7049bda55.jpg 

Забезпечення зручного доступу до геопросторової інформації через єдиний геопортал дозволить підвищити ефективність роботи, знизивши витрати на пошук даних. Спеціалісти компанії SOFTPRO спираються на світовий досвід у галузі геоінформаційних технологій, беручи з них найкраще та реалізовуючи на геопорталах різного рівня. Розглянуте дослідження стало основою для створення командою SOFTPRO геопорталів наступних об’єднаних територіальних громад (ОТГ) : Славутської міської ОТГ, Ходорівської міської ОТГ, Давидівської сільської ОТГ, Мурованської сільської ОТГ та буде використовуватись в подальших розробках.