Переваги

Ми працюємо вже 11 років, нас цінують за якість та надійність нашого продукту, ми не перестаємо дивувати новими розробками для задоволення потреб користувачів.

Програмна архітектура

Система реалізована за принципами відкритої сервіс-орієнтованої багаторівневої архітектури з використанням сервера бази геопросторових даних на основі універсальної системи керування базами даних (СКБД), геопорталу та уніфікованих інтерфейсів взаємодії компонентів системи за стандартами Відкритого геопросторового консорціуму OGC та міжнародних стандартів ISO серії ISO 19100 Географічна інформація/геоматика.

Модульність

Система побудована за модульним принципом організації базових функцій. Ви можете користуватися готовим набором підсистем SOFTPRO: Містобудівний кадастр або створювати власні на основі базових функцій програмної платформи SOFTPRO

Якісні дані

Вихідні дані перевіряються за методологією ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality на відповідність геопросторових даних вимогам ДБН щодо складу та змісту даних містобудівного кадастру та вимогам до координатно-топологічної узгодженості геометричних елементів просторових об’єктів даних містобудівного кадастру.

Незалежність від інструментальної ГІС

Застосування технології баз геопросторових даних в середовищі універсальної СКБД та уніфікованих форматів даних за міжнародними стандартами забезпечує повну незалежність засобів геопорталу та банку даних містобудівного кадастру від форматів будь-якої інструментальної ГІС

Сервіси візуалізації геоданих

Забезпечують формування електронних карт з відображенням геопросторових даних у відповідності до стандартів класифікації та умовних позначень об’єктів на топографічних картах і в містобудівній документації

Безпека

Засоби регламентованого доступу до даних, протоколювання змін даних у внутрішні лог-файлах та підтримання режиму резервного копіювання дозволяють відновити як випадково видалену інформацію, так і всю базу даних за кілька хвилин.

Комплексність реалізації системи

Разом з постачанням програмних засобів доступні послуги щодо оцифрування картографічних матеріалів містобудівної документації, комплексування, перетворення та первинного наповненням бази геопросторових даних ГІС містобудівного кадастру, а також навчання та підвищення кваліфікації персоналу щодо прикладного використання ГІС.

Сучасний інтерфейс

З будь-яких питань щодо роботи із системою або введення і використання даних наша служба підтримки завжди оперативно та кваліфіковано проконсультує Вас онлайн або по телефону.

Оперативна підтримка користувачів

З будь-яких питань щодо роботи із системою або введення і використання даних наша служба підтримки завжди оперативно та кваліфіковано проконсультує Вас онлайн або по телефону.