Опис

SOFTPRO: Містобудівний кадастр — продукт української IT-компанії  SOFTPRO, що забезпечує виконання Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 “Про містобудівний кадастр“. На сьогодні на базі SOFTPRO таких систем понад 60 на території України.

Продукт складається з публічного геопорталу та геоінформаційної системи. Для того, щоб пояснити структуру продукту, звернемося до законодавства України.

25% Геопортал, мобільний додаток, інструментальні ГІС

Геопортал — сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних,  що підтримують метадані про геоінформаційні ресурси  містобудівного  кадастру  і забезпечують  доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру в Інтернеті.75% Геоінформаційна система

Геоінформаційна система (ГІС)  — інформаційна система, призначена для провадження діяльності з геопросторовими даними та метаданими.


Завдяки поєднанню цих частин, SOFTPRO: Містобудівний кадастр забезпечує цілісність, актуальність, публічний доступ до даних і ведення реєстрів.

Загальною метою SOFTPRO: Містобудівний кадастр  є підвищення якості й ефективності інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень органами державної влади і органами місцевого самоврядування щодо сталого розвитку території та задоволення інформаційних потреб у сфері містобудівної діяльності на основі формування, інтегрування, постійного оновлення, використання і надання доступу до геоінформаційних ресурсів про територію області із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій.

Продукт застосовується при вирішенні таких основних завдань:

- створення, ведення та використання інформаційних ресурсів МБК;

- прогнозування розвитку, планування і забудови території;

- обліку земельних ділянок, будинків і споруд та їх власників і користувачів;

- регулювання земельних відносин на території області та відведення земельних ділянок;

- розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;

- розвиток соціальної, інженерної й транспортної інфраструктури;

- визначення зон економічної та нормативної грошової оцінки земель, обґрунтування розмірів оподаткування й вартості земельних ділянок, будинків і споруд;

- експлуатації об’єктів комунального господарства та інженерних систем життєзабезпечення населення, моніторингу стану цих об’єктів, формування програм їх розвитку і реконструкції;

- оцінювання стану та розвитку транспортної мережі, телекомунікацій і відповідної інфраструктури, підготовлення проектів розвитку транспортної мережі на території області;

- обліку та охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;

- моніторингу дотримання містобудівних регламентів, умов та обмежень при забудові та іншого використання земель;

- обліку природних ресурсів та ландшафтів на території області, планування їх використання, охорони та відтворення;

- контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної та землевпорядної документації та інше;

- моніторингу природних і техногенних умов ведення містобудівної діяльності на підставі результатів інженерних вишукувань;

- екологічного моніторингу стану навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне забруднення атмосфери, ґрунту, підґрунтя, поверхневих і підземних вод з урахуванням джерел забруднення, масштабів і повторюваності);

- визначення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, розробка програм поліпшення навколишнього середовища;

- прогнозування та оцінка наслідків ухвалених рішень в сфері охорони навколишнього середовища;

- інформаційна підтримка діяльності органів системи попередження та дій в надзвичайних ситуаціях, у тому числі створення бази даних потенційно небезпечних об'єктів природного і техногенного характеру, оцінювання й прогнозування можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій;

- поліпшення інвестиційної привабливості території за рахунок геоінформаційної підтримки інвестиційної діяльності;

- інформаційна підтримка розвитку туристичної привабливості та туризму на території області;

- районування території області в процесі підготовки й проведення виборів, перепису населення та інших статистичних спостережень;

- забезпечення актуальною й достовірною вихідною інформацією проектів містобудівного, землевпорядного, природоохоронного та іншого призначення щодо розвитку території області;

- інформування громади про стан довкілля на території області, цільове використання територіальних ресурсів та плани розвитку області;

- виконання виробничих завдань різними організаціями, службами і установами, пов’язаних з інформацією щодо просторового розміщення та просторової взаємодії об’єктів і явищ на території області.