Форма редагування

Категорії

Користувач може власноруч вносити текстову та числову інформацію, завантажувати відомості з довідників, дані про геометрію об’єкта, зображення і файли.
Категорії

Рубрикація

Інформація у формі має бути розділена на групи з відповідними заголовками.
Рубрикація

Випадаючі списки

Формуються на основі довідників чи інших реєстрів в геоінформаційній системі.
 Випадаючі списки

Інтерфейс

Випадаючі списки підвантажуються лише за запитом користувача, а не в повному об’ємі (для зменшення апаратного навантаження на систему).
 Інтерфейс

Числові поля

Для коректного заповнення реєстрів поля такого типу контролюються на внесення невідповідних символів, що не належать до числових.
Числові поля

Імпорт і експорт геометрії

Елемент форми для внесення інформації про просторове розташування об’єкта можна завантажити зі стороннього файлу і навпаки — експортувати інформацію у файл.
Імпорт і експорт геометрії