Про МБК

Комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру повинні забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території. 

Предметною сферою, яку охоплює система МБК, є управління раціональним використанням територіальних ресурсів з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території області, районів, об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та населених пунктів. Ця предметна сфера принципово міжвідомча і потребує інтегрування в системі містобудівного кадастру інформації з містобудівної, планувальної та проектної документації, з усіх видових (галузевих) кадастрів та з інших інформаційних ресурсів, що створюються й ведуться в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах і територіальних органах державної влади на території області.

Особливості накопичення та використання ІР МБК полягають в тому, що це не традиційне сховище даних, навіть оснащене бездоганною автоматизованою системою пошуку окремих документів, а інтелектуалізований засіб, що забезпечує оперативну підготовку потрібного документа, узагальнюючи або навпаки розділяючи наявні інформаційні ресурси у відповідності із запитом користувача. 

Система МБК розглядається як інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності в загальному кругообігу містобудівної інформації, що забезпечує можливість отримання узагальнених відомостей з окремих тем на всю область, район, ОТГ, населений пункт, планувальний район або мікрорайон, або навпаки, конкретних відомостей про конкретні об'єкти.

З урахуванням цього дія фахівця Служби містобудівного кадастру полягає в підготовці відповіді на запити за допомогою вирішення аналітичних задач на основі інформаційних ресурсів МБК.

Діяльність Служби містобудівного кадастру в ГІС МБК полягає в збиранні, перевірці якості та відповідності наданих документів, їх реєстрації, обліку, зберіганні, актуалізації, систематизації, узагальненні інформації про середовище і його передбачувані зміни та надання офіційних відомостей про стан територіальних ресурсів області та містобудівні регламенти усім суб’єктам містобудівної діяльності. Ця діяльність Служби містобудівного кадастру здійснюється з урахуванням положень визначених в ”Положенні про містобудівний кадастр”.

Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Захист інформації, яка міститься у містобудівному кадастрі, здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до законодавства.

Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі не має обмеження в доступі, надається суб’єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законодавством.

Надання суб’єктам містобудівної діяльності зазначеної інформації здійснюється безоплатно. Для інформаційно-технічного обслуговування системи МБК можуть залучатися юридичні особи будь-якої форми власності, які під час провадження своєї діяльності взаємодіють виключно із спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури і надають послуги заінтересованим суб’єктам містобудівної діяльності за плату на договірних засадах.

Оскільки Служба містобудівного кадастру створюється в Департаменті містобудування та архітектури, то однією з основних функцій системи МБК є інформаційна підтримка діяльності цього департаменту в процесі реалізації містобудівної політики на території міста, області і звісно в інтересах держави та громади.