Інженерно-транспортна інфраструктура

Підсистема забезпечує автоматизоване введення, перегляд та редагування інформації про об’єкти систем інженерно-транспортної інфраструктури в процесі наповнення бази системи містобудівного кадастру та ведення моніторингу виконання профілактичних та інших робіт на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури.

main
ua

Зроблено в Україні

bottom

Які дані ведуться у підсистемі?

Дані про об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури: мережі теплопостачання, газопостачання, водопроводу і каналізації, в т.ч. зливової, повітряні та кабельні лінії електропередач всіх напруг, зв'язку та сигналізації різного призначення, телекомунікаційні мережі.

Хто користувачі?

Фахівці експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури: комунальних підприємств, відділів та департаментів органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, що відповідають за розвиток, використання та експлуатацію об’єктів інженерної інфраструктури.

Чим корисна підсистема?

Наповнення бази даних містобудівного кадастру інформацією про інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури.
Наповнення бази даних містобудівного кадастру інформацією про інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів.
Є компонентом єдиного геоінформаційного простору для фахівців експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури.
Наповнення бази даних містобудівного кадастру інформацією про інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури.
Забезпечує публікацію наборів даних про мережі інженерно-транспортної інфраструктури на геопорталі містобудівного кадастру.
Забезпечує створення інтегрованої бази даних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Забезпечує реалізацію єдиної інформаційної політики щодо даних інженерно-транспортної інфраструктури.
Забезпечує доступ виконавців робіт до формування заявок та отримання інформації.

Функціональні‌ ‌можливості

Введення даних у систему містобудівного кадастру

Автоматизоване введення інформації до бази даних містобудівного кадастру про об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Підтримка даних

Перегляд, завантаження і підтримка наборів даних про об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Імпорт та експорт наборів даних

Імпорт та експорт наборів даних про об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Пошук

Швидкий пошук необхідних даних за допомогою системи фільтрів.

Електронні звернення

Робота з електронними зверненнями щодо об’єктів мереж інженерно-транспортної інфраструктури.

Моніторинг виконання

Моніторинг виконання зареєстрованих звернень.

Публікація даних на геопорталі

Публікація даних мереж інженерно-транспортної інфраструктури на геопорталі.

img

Супутні послуги

Повний спектр робіт відповідно до побажань Замовника — від налагодження програмного забезпечення та первинного наповнення баз геопросторових даних до передачі в експлуатацію з подальшою технічною підтримкою

Інвентаризація даних
Передпроєктне обстеження та інвентаризація даних
Переведення даних з паперової в електрону форму
Обробка та приведення до формату каталогу паперових архівів адресної документації
Обробка топографо-геодезичних і картографічних матеріалів
Обробка топографо-геодезичних і картографічних матеріалів (сканування, прив’язка, оцифрування)
Навчання персоналу
Навчання роботі з програмним забезпеченням в офісі Замовника або відділено за допомогою інтернет-технологій
Наповнення бази даних
Обробка існуючих даних та створення банку геопросторових даних
Встановлення програмного забезпечення
Інсталяція та налаштування серверного та клієнтського програмного забезпечення на апаратних засобах Замовника
Технічний супровід та підтримка
Консультативно-технічна підтримка користувачів за допомогою інтернет засобів
img

Геокодування та координатна прив’язка даних

Додавання точкових та лінійних даних на картографічну основу

Наскрізний пошук за різними типами даних реєстру

Система фільтрів групування даних реєстрів за різними ознаками

Розмежування доступу та функціональних прав користувачів

Реєстр дій користувачів

Кольорова градація об’єктів реєстру відповідно до статусу

Формування заявок на виконання профілактичних та інших робіт на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури.