Підсистема "Формування будівельних паспортів, містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок"

Автоматизує процеси реєстрації, обліку, зберігання та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

main
ua

Зроблено в Україні

bottom

Які дані ведуться у підсистемі?

Деталізована інформація про будівельні паспорти, містобудівні умови та обмеження, а також електронні копії документів.

Хто користувачі?

Працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи.

Чим корисна підсистема?

Інформаційне забезпечення щодо актуальних архітектурних і містобудівних вимог на території.
Оцифровування робочих процесів відділів архітектури містобудування відповідно до вимог чинного законодавства.
Контроль статусу містобудівної документації з можливістю його обрання з класифікатора: новий, в роботі, видано, відхилено, змінено.
Взаємоузгодженість документів щодо забудови, завдяки географічній прив’язці до об’єктів на карті.
Задоволення запитів на інформацію інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

Функціональні‌ ‌можливості

Ведення окремих реєстрів для будівельних паспортів та містобудівних умов

Підсистема складається з двох основних реєстрів, що були створені для реєстрації та обліку будівельних паспортів та містобудівних умов з можливістю доповнення, актуалізації та вилучення вже доданих до системи записів.

Ведення реєстрів земельних ділянок, вхідних заявок та вихідних документів

Кожен реєстр містить всю необхідну описову інформацію щодо вхідних заявок (для містобудівних умов, будівельних паспортів чи тимчасових споруд), вихідних документів чи земельних ділянок.

Географічне позиціювання документів у реєстрі та їх зображення на мапі

Завдяки вбудованому функціоналу кожен документ у підсистемі отримує географічну прив’язку та зображається на мапі населеного пункту у вигляді відповідної позначки.

Завантаження та зберігання цифрових копій документів та фотографій

Адміністратор підсистеми має змогу завантажувати в реєстри скан-копії документів, в тому числі свідоцтва про право власності на землю, ситуаційні та кадастрові плани, накази та інше, так само як й фотографічні зображення земельних ділянок.

Максимально зручний пошук документів та іншої інформації у реєстрах

Для здійснення пошуку в підсистемі передбачене поле "Пошук", а також можливість сортування записів у реєстрах за тими чи іншими ознаками та за допомогою інтегрованих фільтрів.

Автоматичне створення шаблонів дозвільних документів

Функціонал програмного засобу дозволяє в автоматичному режимі формувати вихідні документи з використанням даних, що були внесені до підсистеми.

Експорт з реєстрів у поширені формати зберігання статистичних даних

Експорт в популярні формати XLS, SCV чи PNG здійснюється шляхом натискання всього однієї клавіші; при цьому адміністратор самостійно обирає потрібні йому поля з реєстру.

Автоматичне формування статистики по БП та МУ

Користувач підсистеми отримує комплексні та інформативні статистичні дані (у вигляді таблиць, числових та графічних елементів) про обсяги зареєстрованих документів як в цілому, так й за певний період часу.

img

Супутні послуги

Повний спектр робіт відповідно до побажань Замовника — від налагодження програмного забезпечення та первинного наповнення баз геопросторових даних до передачі в експлуатацію з подальшою технічною підтримкою

Інвентаризація даних
Передпроєктне обстеження та інвентаризація даних
Навчання персоналу
Навчання роботі з програмним забезпеченням в офісі Замовника або відділено за допомогою інтернет-технологій
Переведення даних з паперової в електрону форму
Обробка та приведення до формату каталогу паперових архівів адресної документації
Наповнення бази даних
Обробка існуючих даних та створення банку геопросторових даних
Встановлення програмного забезпечення на обладнанні Замовника
Інсталяція та налаштування серверного та клієнтського програмного забезпечення на апаратних засобах Замовника
Технічний супровід та підтримка
Консультативно-технічна підтримка користувачів за допомогою інтернет засобів
img

Дружній інтерфейс та зручні функції — запорука успіху у використанні програмних засобів

Наскрізний пошук за різними типами даних реєстру

Геокодування та координатна прив’язка даних

Додавання точкових та полігональних даних на картографічну основу при створенні документу

Експорт даних реєстру у формати xls, csv та png

Використання системи фільтрів для зручного представлення даних з реєстрів

Розмежування доступу та функціональних прав користувачів

Реєстр дій користувачів

Інтеграція даних з інших публічних геопорталів та реєстрів

img

Інструкції

Зацікавила підсистема? Пропонуємо Вам переглянути детальну інструкцію щодо її використання.

Перейти