Аналітика на геопорталах міських рад

06.04.2021
Аналітика на геопорталах міських рад

Аналітика на офіційному геопорталі Житомирської міської ради

Розділ аналітики геопорталу допомагає відвідувачам осягнути загальні кількості проєктів, оприлюднених наборів даних, об'єктів, масштаби бюджетів і звісно все це на актуальний момент часу.


Спершу відвідувач бачить кількість оприлюднених наборів даних та кількість впроваджених підсистем публічної частини геопорталу на момент перегляду. Більше про дані підсистем можна бачити у їх аналітичних вкладках. 


ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ


Одна з непересічних поки підсистем геопорталу Житомира присвячена енергоефективності комунальних об'єктів.
 

Перш за все ви бачите кількості будівель комунальних об'єктів щодо яких ведеться моніторинг енергоефективності:

 • будівлі освіти;

 • будівлі культури;

 • будівлі охорони здоров'я;

 • дата останнього оновлення набору даних.


Далі можна бачити загальні кількості спожитих ресурсів та створених викидів у атмосферу за останній рік згаданими будівлями комунальних об'єктів:

 • споживання холодної води, куб. м.;

 • споживання теплової енергії, Гкал;

 • споживання газу, куб. м.;

 • споживання електроенергії, кВт∙год;

 • викидів CO2, т.


Нижче можна бачити динамічні графіки зміни рівнів споживання ресурсів.
⚠️Так, саме на цих чудових  графіках, що містять дані за попередні роки, відвідувачі ясно бачать зміни рівнів споживання. 


Саме ці графіки демонструють масштаби економії комунальних витрат, якщо міські чиновники системно працюватимуть у напрямку досягнення пасивності згаданих будівель. Крайня межа енергоефективності будівлі інакше зветься пасивністю, тобто найнижчими потребами у ресурсах ззовні для функціонування.

Для електроенергії цей показник може рухатися навіть на наступний рівень, не просто зменшення споживання, а й до повного самозабезпечення і генерування. 


Інтерактивно реалізовані графіки дозволяють детально вивчати усі дані споживання протягом кожного року, бачити сезонні зміни, слідкувати за результатами від проведених модернізацій та реконструкцій будівель, що мають працювати на загальне зниження споживання ресурсів.


Так кожен мешканець міста, що слідкує за власними лічильниками і витратами, може так само просто бачити успіхи міського господарства у цьому напрямку конструктивної економії витрат на утримання комунальних об'єктів.


22deac40-ceab-11eb-b649-3f819f16f70f.jpg


2df013d0-ceab-11eb-b649-3f819f16f70f.jpg
МІСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР


Поки не найпоширеніша підсистема міського земельного кадастру вже представлена на геопорталі Маріуполя і дає загальне уявлення про міські земельні ресурси, найбільших орендарів та найбільші надходження до бюджету від оренди земельних ділянок.


У аналітичній вкладці підсистеми міського земельного кадастру відвідувач відразу бачить:


 • кількість земельних ділянок комунальної власності;

 • загальну площу земельних ділянок комунальної власності, га;

 • кількість земельних ділянок переданих в оренду;

 • кількість діючих договорів оренди;

 • загальну площу земельних ділянок переданих в оренду, га;

 • дату останнього оновлення набору даних.


6904e4f0-ceab-11eb-b649-3f819f16f70f.jpg

7543d000-ceab-11eb-b649-3f819f16f70f.jpg

Ця панель одразу дає уявлення про підприємницьку активність у місті через рівень інтересу до оренди земельних ділянок.


Далі відвідувачі можуть бачити актуальні рейтингові таблиці орендарів із показниками сум площ земельних ділянок, які вони орендують, кількістю окремих договорів оренди, що вони уклали і звісно найцікавіше із сумами внесків за договорами оренди землі.

Окремі рейтингові таблиці дозволяють відвідувачу розділити ці три основні групи орендарів і прийняти цінність та важливість кожної.


Таблиця  провідних 10 орендарів за площею орендованої землі в га

дає уявлення про відповідальних за утримання найбільших площ орендованих ділянок


Таблиця найзначніших 10 орендарів за кількістю діючих договорів оренди дає уявлення про найактивніших орендарів у місті.


Таблиця ключових 10 орендарів за сумою внесків за діючими договорами у місяць дає уявлення про максимальні внески до міського бюджету за діючими договорами оренди земельних ділянок.
ТИМЧАСОВІ СПОРУДИ


Підсистема присвячена тимчасовим спорудам залишається досить популярною на багатьох міських геопорталах, розроблених SOFTPRO, бо публікує дані щодо тимчасових споруд, що зазвичай використовують підприємцями, а отже несуть свій вклад у наповнення місцевих бюджетів. 


Аналітична вкладка підсистеми тимчасових споруд містить дані про:


 • загальну кількість тимчасових споруд;

 • загальну площу тимчасових споруд, кв.м.;

 • кількість договорів;

 • загальну суму щомісячної сплати за всіма договорами, грн.;

 • дата останнього оновлення набору даних. 


Далі можна бачити аналітичні діаграми тимчасових споруд. 


⚙️Діаграма типів і кількості тимчасових споруд демонструє кількості співвідношення стаціонарних і пересувних споруд. 

⚙️Діаграма активності тимчасових споруд демонструє кількості і співвідношення діючих і недіючих споруд. Недіючі споруди дають уявлення про активність малого бізнесу у місті, активність попиту на оренду приміщень тимчасових споруд.


f94dd850-ceab-11eb-b649-3f819f16f70f.jpg

01450790-ceac-11eb-b649-3f819f16f70f.jpg