+38 044 3605320
зворотній зв'язок
Укр

Ведення бази даних інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи

Підсистема призначена для формування та підтримання в актуальному стані інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи області (ІР ЄЦТО) як найважливішої складової базових геоінформаційних ресурсів області. Положення про ІР ЄЦТО та порядок їх ведення буде визначено в проекті відповідного розпорядного документу на наступному етапі цієї роботи.

До основних функції підсистеми належить:

- керування процесами формування наборів топографічних даних у базі топографічних даних (БТД), в тому числі: контроль вхідних даних, координатно-топологічне узгодження цифрових моделей топографічних об’єктів, формування метаданих для зареєстрованих об’єктів місцевості, забезпечення доступу до даних та їх надання для використання в інших ГІС міст і накопичення інформації в сховищі БТД;

- формування високоякісного картографічного подання вмісту БТД (зокрема, топографічних карт), як в середовищі БТД, так і в зовнішніх системах виробництва карт;

- забезпечення оперативного доступу й адміністрування інформаційних ресурсів сховища БТД, включаючи: ведення реєстру наборів топографічних даних, актуалізацію векторних моделей і атрибутів топографічних об’єктів та цифрових моделей рельєфу, каталогізацію цифрових ортофотокарт та ортофотопланів, цифрових і електронних карт, формування й оновлення метаданих для наборів топографічних даних і об’єктів та їх атрибутів, контроль якості і аналіз даних, експорт/імпорт даних для обміну із зовнішніми системами, формування, візуалізацію і друк електронних карт;

- контроль якості даних на усіх етапах введення, оброблення та використання топографічних даних, що реєструються, накопичуються і оновлюються в БТД та експортуються у зовнішні системи як набори топографічних даних та/або цифрові й електронні карти, що створені на основі вмісту БДТ;

- створення, зберігання та підтримання метаданих для усіх наборів топографічних даних та окремих топографічних об’єктів в БТД.