+38 044 3605320
зворотній зв'язок
Укр

{possibilities}:

ТОПООСНОВА + АДР РЕЄСТР В УСК 2000

{main_functions}:

{description}

ЄДИНА ЦИФРОВА ТОПОГРАФІЧНА ОСНОВА

Єдина цифрова топографічна основа є базовим інформаційним ресурсом системи містобудівного кадастру, що включає бази даних цифрових топографічних карт і планів, що постійно актуалізуються за результатами інженерних вишукувань, кадастрових та виконавчих знімань і призначений для забезпечення ефективного управління інфраструктурою області на основі застосування геоінформаційних систем і технологій. 

Система забезпечує:

  - постійну актуалізацію інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи завдяки оперативному оновленню змісту інформаційних ресурсів за результатами поточних інженерних вишукувань, кадастрових та виконавчих знімань;

  - мінімізацію дублювання робіт, пов’язаних зі збиранням та реєстрацією інформації про об’єкти і явища

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що вся містобудівна документація на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000.

УСК-2000

Державна геодезична референцна система координат УСК-2000 прийнята для проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт на території України постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання геодезичної системи координат» від 22 вересня 2004 р., № 1259.

Система УСК-2000 створена шляхом фіксації системи ITRS (реалізація ITRF2000) за параметрами масштабу, фіксованого зсуву початку системи координат і орієнтації системи на епоху 2005 року. В якості поверхні відліку системи координат УСК-2000 прийнятий референцеліпсоїд Красовського.

АДРЕСНИЙ РЕЄСТР

Система дозволяє автоматизувати процеси ведення реєстру адрес, адресного плану міст, реєстру вулиць, реєстру об'єктів, що адресуються, реєстру документів, що підтверджують факт надання адреси, присвоєння та надання адреси об'єктів.

Система забезпечує:

  - уніфікацію найменувань вулиць та кодової ідентифікації вулиць та інших пойменованих об'єктів міста ;

  - надання інформаційних послуг з постачання та підтримки інформаційних ресурсів реєстрів вулиць та інших пойменованих об'єктів для їх застосування в міських інформаційних системах та в системах інших зацікавлених суб’єктів;

  - розроблення, узгодження, затвердження та внесення змін до Реєстрів вулиць та інших пойменованих об'єктів;

  - науково-методичне й організаційне забезпечення робіт з ведення Реєстрів вулиць та інших пойменованих об'єктів;

  - ведення архіву колишніх найменувань вулиць та інших пойменованих об'єктів міста ;

  - підготовка переліків вулиць та інших пойменованих об'єктів для видання різних довідкових матеріалів в паперовому, електронному видах та в мережі Інтернет.

{title_list_description}