Розробники

Лященко Анатолій Антонович

Доктор технічних наук
професор Київського національного університету
будівництва і архітектури

Науковий керівник розробки

Черін Андрій Геннадійович

Кандидат технічних наук
Начальник відділу геоінформаційних систем
та технологій НДІ ГК

Автор та керівник розробки

Горковчук Максим Вікторович

Головний спеціаліст

Волох Олександр Іванович

ГІС спеціаліст

Зіненко Роман Олексійович

Керівник розробки