+38 044 3605320
зворотній зв'язок
Укр

Реєстрація та облік містобудівної документації

Підсистема реєстрації і обліку містобудівної документації забезпечує автоматизацію процесів обліку, реєстрації, зберігання та надання інформації щодо містобудівної документації. Зокрема, підсистема:

- максимально автоматизує процес введення даних щодо містобудівної документації;

- забезпечує контроль якості введення даних, ведення книг реєстрації;

- здійснює автоматичне присвоєння реєстраційних номерів книг, томів, містобудівної документації, кодів книг;

- здійснює облік та реєстрацію документів, що розроблені як додаток до раніше розміщених;

- реалізує зручний пошук відомостей, що розміщені в системі;

- формує паперові аналоги книг реєстрації.

У рамках цих функцій система забезпечує реєстрацію супровідних листів в реєстрі вхідних звернень, заповнення карти обліку та реєстрації відомостей, вибір розділу інформаційної системи та розміщення документів в книзі вибраного розділу, надання відомості за запитами органів державної влади, фізичних або юридичних осіб.

Підсистема реєстрації та обліку містобудівної документації забезпечує ведення наступних типів книг, зміст яких описано в розділі інформаційного забезпечення системи (див. Пояснювальна записка. Частина 3):

- книга обліку відомостей як багатотомна книга для обліку загальних відомостей про усі документи, що надійшли для розміщення в ГІС МБК;

- книга реєстрації документів для кожного розділу, яка, виходячи з кількості зареєстрованих документів, може складатися з декількох томів, що заповнюються послідовно;

- книги (томи) зберігання документів, які є основними одиницями зберігання містобудівної документації в інформаційному фонді системи містобудівного кадастру, оскільки для кожного комплекту документації заводиться окрема книга/папка зберігання;

- книга обліку заяв/звернень про надання відомостей із ГІС МБК яка, виходячи з кількості зареєстрованих заяв/звернень, може складатися з декількох томів.

Відповідно до функцій підсистема забезпечує підтримку ведення та використання наступних реєстрів:

- реєстр вхідних звернень (заявок);

- реєстр документів;

- реєстр карт / схем;

- реєстр книг ГІС МБК;

- реєстр обліку відомостей;

- реєстр карт реєстрації;

- реєстр справ про земельні ділянки.