+38 044 3605320
зворотній зв'язок
Укр

Ведення бази геопросторових даних об’єктів містобудівного кадастру

Підсистема призначена для подання профільних наборів геопросторових даних як ідентифікованої сукупності тематичних піднаборів (шарів) геопросторових об’єктів. Кожний піднабір геопросторових даних складається із цифрових векторних моделей, що належать до одного класу об’єктів за уніфікованою системою класифікації – каталогом класів об’єктів містобудівної діяльності.
Програмні засоби підсистеми забезпечують:

- централізоване керування даними про об’єкти містобудування, що містяться в профільних наборах даних проектної та планувальної містобудівної документації;

- дотримання стандартів;

- безпеку та цілісність даних;

- скорочення надлишковості даних;

- усунення суперечливості даних;

- мультидоступ до даних;

- розподілене спільне використання даних;

- чітке системне адміністрування та регламентування доступу;

- реплікацію даних.
Підсистема ведення бази геопросторових даних об’єктів містобудівного кадастру забезпечує підтримку та використання таких основних реєстрів:

- реєстри поворотних точок лінії делімітації межі області на адміністративні райони в області, поворотних точок демаркації межі міст та адміністративних районів (винесення межі області та меж адміністративних районів в натурі);

- база геопросторових даних Схеми планування території області;

- база геопросторових даних Схем планування території районів;

- база геопросторових даних зонінгу;

- реєстр червоних ліній та ліній регулювання забудови населених пунктів;

- реєстр пам’яток історико-культурної спадщини (об’єктів, що мають статус пам’ятників історії, культури та архітектури) з встановленими охоронними зонами та зонами регулювання забудови;

- реєстр будівель та споруд;

- реєстр вулиць та інших пойменованих об’єктів місцевості (топонімів) на території міст;

- реєстр адрес;

- база даних вулично-дорожньої мережі (ВДМ) з ділянками вулиць, перехрестями, площами, шляховими розв’язками, мостовими переходами, шляхопроводами, підземними переходами та іншими спорудами на ВДМ, схемами організації дорожнього руху тощо;

- базу даних мережі маршрутів громадського транспорту з реєстрами об’єктів транспортної інфраструктури (гаражі, депо, автопарки, АЗС, стоянки автомобілів тощо);

- реєстри систем та мереж інженерних комунікацій, включаючи магістральні мережі водопроводу, каналізації, теплопостачання, газопостачання, електромережі, усі розвідні мережі, окремі прокладки, колодязі та інші споруди на мережах, мережі телекомунікації та зв’язку, вуличного освітлення тощо;

- реєстри об’єктів благоустрою території, парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зелених насаджень загального користування, малих архітектурних форм та зовнішньої реклами;

- реєстри підприємств, установ та організацій: промислових підприємств, закладів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг; закладів освіти, охорони здоров’я, спорту, культуру, та дозвілля; офісних об’єктів різного призначення, науково-дослідних, проектно-конструкторських та проектних підприємств; підприємства комунально-складського господарства, підприємства транспорту, зв’язку та інформаційних послуг; підприємства сільськогосподарського профілю на території області;

- реєстри усіх джерел забруднення повітря, водойм, ґрунтів з урахуванням характеру забруднення, шкідливих речовин та описом підприємств, що забруднюють;

- реєстр потенційно небезпечних техногенних об’єктів;

- реєстри санітарно-захисних зон та зон технічних сервітутів;

- реєстри берегових ліній, прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок та водойм;

- реєстр об’єктів інженерного захисту берегів та зон інтенсивної берегової абразії;

- реєстри зонування: екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого зонування та районування території області;

- база даних інженерних вишукувань та спостережень (геологічних, гідрогеологічних вишукувань, екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших спостережень і результатів досліджень на території області);

- база даних використання земельних ресурсів на підставі даних державного земельного кадастру, в тому числі: межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель міст, межі земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок,  угіддя земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид функціонального використання земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розподіл земель між власниками і користувачами (зазначається форма власності та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок;

- реєстр будівельних об’єктів з моделями об’єктів міського господарства, що знаходяться у стадії будівництва, який включає інформацію про тип об’єкту, характеристику конструктивних елементів, наявність квартир різного типу, дані про площі, благоустрій, кошторисну вартість, вартість 1 кв.м, а також дані про забудовника, проектну організацію, генпідрядника та субпідрядників. (призначений для контролю за ходом будівництва і дотриманням вимог містобудівної документації та затвердженого проекту, а також для інформаційного забезпечення потенційних інвесторів);

- база даних підготовки та узгодження містобудівної документації призначена для реєстрації звернень суб’єктів щодо оформлення містобудівної документації та накопичення даних в процесі надання (відведення) земельних ділянок для різних видів будівництва та іншого використання;

Примітка: На відміну від основної облікової одиниці земельного  кадастру – земельної ділянки, в містобудівному кадастрі за основу прийняте відведення – частина території, що закріплена для певного виду будівництва та існуюча до видачі правовстановлюючих документів на землю.