+38 044 3605320
зворотній зв'язок
Укр

Інформаційна взаємодії з іншими кадастровими та інформаційними системами

Підсистема інформаційної взаємодії призначена для автоматизації виконання таких основних функцій:

ведення реєстру суб’єктів інформаційної взаємодії системи містобудівного кадастру з іншими інформаційними системами, що визначені постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 "Про містобудівний кадастр" та в інших нормативно-правових актах з питань щодо розроблення й використання містобудівної документації;

ведення реєстру відомостей і даних, отриманих за запитами Служби містобудівного кадастру (або за встановленими регламентами взаємодії з іншими системами) від суб’єктів інформаційної взаємодії для цілей формування інформаційних ресурсів ГІС МБК;

введення й перетворення отриманих даних в уніфіковані формати ГІС МБК та їх розміщення в базі даних інформаційних ресурсів системи;

формування відомостей і даних, як наборів даних, аналітичних звітів або витягів із інформаційних ресурсів ГІС МБК, для їх надання за запитами суб’єктів інформаційної взаємодії або за встановленими регламентами взаємодії з іншими системами щодо надання відомостей із інформаційних ресурсів ГІС МБК;

ведення реєстру відомостей і даних, що сформовані та надані іншим суб’єктів інформаційної взаємодії, як набори даних, аналітичні звіти або витяги із інформаційних ресурсів ГІС МБК.

Технологічну основу інформаційної взаємодії з іншими інформаційними системами базових суб’єктів містобудівного кадастру складають узгоджені з ними уніфіковані формати електронних документів (е-документів), що засновані на стандарті мови XML (зокрема, мови GMLдля обміну наборами геопросторових даних).

Для обміну геопросторовими даними підсистема також підтримує функції експорту/імпорту даних в/із відкритих форматів поширених інструментальних ГІС, зокрема: mid/mif - файлів ГІС MapInfo; shp - файлів ArcGISта dxf – файлів системи AutoCADMap.

При експортуванні наборів геопросторових даних із ГІС МБК формуються й передаються файли відповідних метаданих з елементами згідно міжнародного стандарту ISO 19115 – Географічна інформація: Метадані.