+38 044 3605320
зворотній зв'язок
Укр

2.1 Каталог БТД

База топографічних даних (БТД) є складовою єдиної топографічної основи (Рис.1) 

Рис. 1 Каталог БТД

 Вона складається з 16 груп, такі як:

1) Елементи планової і висотної основи;

2) Межі та кордони об’єктів адміністративно-територіального устрою та інших територіальних утворень;

3) Рельєф суходолу;

4) Об’єкти гідрографії та гідрографічної мережі;

5) Об’єкти гідротехнічні, водного транспорту та водопостачання;

6) Населені пункти та окремі будівлі;

7) Промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти;

8) Інженерні споруди та комунікації;

9) Залізниці, об’єкти вулично-дорожньої мережі та дорожні споруди;

10) Внутрішньо-міський транспорт;

11) Рослинність;

12) Болота і солончаки;

13) Відкриті ділянки та мікроформи земної поверхні;

14) Огорожі;

15) Магнітне поле;

16) Пойменовані географічні об’єкти (топоніми) з невизначеними межами локалізації.

Кожна група має перелік класів. Кожен клас має свою назву, свій ідентифікатор, код класу та визначення.

Клас складається з каталогу атрибутів. Інформація каталогу атрибутів у вигляді таблиці (назва атрибуту, ідентифікатор, опис, визначення, тип даних, статус, одиниці виміру, домен значень). Колонка «Домен значень» містить інформацію про посилання на класифікатор (атрибути можуть мати класифікатори).

Класифікатор має вигляд таблиці, в якій міститься систематизований перелік найменованих об'єктів, кожному з яких у відповідність належить унікальний код.

Для кожного об’єкта встановлені асоціації. Асоціації для об’єкту представлені у вигляді таблиці, в якій міститься: основний клас об’єкта в асоціації, клас об’єкта зв’язку, код асоціації, роль основного класу зв’язку.